Samen met Becky #verspillingsvrij

Bureau:Truman
Merk:Samen Tegen Voedselverspilling
Adverteerder:Samen Tegen Voedselverspilling
Jaar:2019
Branche:Non profit & goede doelen
Medium:Animatie, Online display, Outdoor, Social media, Video, Website
Samen tegen Voedselverspilling, een initiatief van organisaties, bedrijfsleven en overheid, wil in 2030 de helft minder voedselverspilling in Nederland realiseren. Om dit doel te bereiken moet iedereen in Nederland zijn steentje bijdragen. Samen tegen Voedselverspilling heeft samen Truman de consumentencampagne ontwikkeld. De eerste focus in de consumentencampagne ligt bij jonge gezinnen, omdat zij het meeste voedsel verspillen. Truman heeft voor deze doelgroep een opvallende vervolgcampagne ontwikkelt met in de hoofdrol een advertising property, genaamd Becky. Dit vriendelijke mondje motiveert en inspireert Nederland met praktische tips om voedselverspilling tegen te gaan.

Credits

Video & beeld:5 A.M. Studios

Doelstellingen

De intentie om minder voedsel te verspillen om zetten in acties door het geven van een concreet handelingsperspectief.

Advertentie

Mist u informatie of staan er onvolkomenheden op deze pagina?