Hoe vrij beweeg jij?

Bureau:Goud Uberconnected
Merk:Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Adverteerder:Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Jaar:2017
Branche:Non profit & goede doelen
Medium:Print, Social media, Website
Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft Goud Uberconnected een activatiecampagne ontwikkeld, die moet leiden tot de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018. “Gehandicapten ervaren nog te veel belemmeringen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving”, aldus Femke Halsema, voorzitter van de VGN. Om dit verder te agenderen worden mensen opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen via een online vragenlijst op www.mtg2018.nl. Aan de hand van een aantal stellingen ontstaat een ranglijst. De stellingen hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid van het gemeentehuis, openbaar vervoer, sportaccommodaties en de begrijpelijkheid van gemeentelijke brieven. De vijf meest toegankelijke gemeenten van deze ranglijst worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek met een focus op de toegankelijkheid van het vinden van werk, een geschikte woning, het volgen van een opleiding en het kunnen meedoen aan vrijetijdsactiviteiten. Kort voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt de winnende gemeente bekend gemaakt.

Credits

Advies & Concept:Ongehinderd
Strategie:Charles Borremans, Willem-Paul Logman
Art:Roel Verhoeven
Copy:Marcel Vosse
Account management:Hanneke Rikveld, Bastiaan van der Staay, Annemarie Smabers - Luijk
Producer:Jurre Haak
Camera:Maurits Bronsveld
Traffic:Marja Borkus

Doelstellingen

Onder het motto ‘Hoe vrij beweeg jij?’ roept de campagne iedereen op om te beoordelen in hoeverre zijn of haar gemeente toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Advertentie

Mist u informatie of staan er onvolkomenheden op deze pagina?