De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Bureau:Imagine'
Adverteerder:Ministerie van VROM
Jaar:2008
Branche:Overheid
Inburgeren betekent leren hoe we in Nederland wonen en werken. Meedoen en meewerken lukt niet zonder het verstaan en spreken van de Nederlandse taal. Daarom is taal gekozen als ingang voor de nieuwe campagne van het ministerie van VROM. Omdat taal de sleutel tot samenleven is, oftewel ?de Nederlandse taal verbindt ons allemaal?. Een gelijkwaardige boodschap, een boodschap die verbindt.

Credits

Account Management:Dylan Dordregter
Art:Hans Goedicke, Thom van Rijckevorsel
Copy:Ron Meijer, Thomas Reinhold
Producer:Lenny Venema, Barbara Jansma
Regisseur:Othmar Sweers
Strategie:Trudelies van der Poel

Doelstellingen

Uitgangspunt van de campagne is het draagvlak voor inburgering onder alle doelgroepen te vergroten; zowel maatschappelijke organisaties, professionals, werkgevers als inburgeraars en burgers. Met de campagne laten we een positief geluid horen en doorbreken we het wij/zij denken.

Advertentie

Mist u informatie of staan er onvolkomenheden op deze pagina?